Reglement Wandelvierdaagse Erica 2018

 1. De werkgroep Wandelen op Erica is onderdeel van gymnastiekvereniging TIOS en is aangesloten bij de KNBLO- Wandelorganisatie Nederland
 2. De werkgroep Wandelen op Erica is nimmer verantwoordelijk voor ongevallen en/of vermissing of schade van eigendommen.
 3. De werkgroep Wandelen op Erica is herkenbaar aan ?.
 4. Iedereen loopt vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid en risico mee. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 5. De 5 km (en 2,5 km) wandelaars kunnen starten tussen 18:00 en 19:00 uur. De 10 km wandelaars mogen starten tussen 18:00 en 18:30. 
Op alle avonden geldt een sluitingstijd van 21:00 uur.
 6. Kinderen t/m groep 6 mogen alleen onder begeleiding deelnemen.
 7. Er wordt pas gestart nadat de organisatie het (geluid)signaal hiervoor heeft gegeven. Te vroeg starten is onverantwoord, verkeersregelaars en EHBO‘ers staan nog niet op hun post, en mogelijk is de route nog niet volledig ‘uitgepijld’.
 8. Begeleiders (ouders, verzorgers) hebben een voorbeeldfunctie en men dient zich daar ook naar te gedragen.
 9. Verkeersregelaars worden ingezet voor uw veiligheid, hun aanwijzingen moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 10. Alle deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden, tenzij een verkeersregelaar, of iemand van de werkgroep Wandelen op Erica anders aangeeft.
 11. We blijven op de aangegeven route en wijken daar niet van af.
 12. We blijven van andermans eigendommen af.
 13. We laten geen afval slingeren. Bij het begin- en eindpunt, en bij de ranjapost staan afvalbakken.
 14. Uitvallers kunnen zich melden bij de EHBO, ranjapost of een verkeersregelaar, voor vervoer kan dan worden gezorgd. EHBO kan via de organisatie (06 21 42 78 83) bereikt worden.
 15. Bij een officieel afgegeven weeralarm (KNMI) kan de wandelavond afgelast worden. Bij uitzonderlijk slecht weer of andere noodsituaties kan de organisatie een beslissing nemen over A: het aflasten van de wandelavond of B: route wijzigen of verkorten. In alle gevallen blijft de wandelaar, of in het geval het kinderen betreft de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor het meelopen.
 16. Bij het verstoren van de wandeltochten kan de organisatie lopers van verdere deelname uitsluiten door de deelnemerskaart/stempelkaart in te nemen. Dit kan in die gevallen waar:
 17. medelopers worden lastig gevallen;
 18. de eigendommen van omwonenden worden misbruikt;
 19. de natuur opzettelijk wordt beschadigd;
 20. de eigendommen van de organisatie (zoals bordjes voor bewegwijzering) worden verhangen, beschadigd of verwijderd.
 21. Na inschrijving en betaling kan geen restitutie meer verleend worden.
 22. In alle overige gevallen beslist de organisatie.