Vrijdag 8 juni – 5km


Afstand: 5 km

Pijlkleur: Geel

Telefoonnummer organisatie:    06 21 42 78 83 

 

Let op: zowel bij de START als bij de FINISH dient u een stempel te halen.
Vervolgens kan u uw volle kaart bij het secretariaat inleveren.U verlaat het sportpark aan de kant van de Kalffstraat en ga rechtsaf.

  1. Loop langs de ijsbaan over het fietspad en vervolg uw weg hierna rechtdoor de Vlegel in.
  2. Neem de derde weg rechts, de Deel.
  3. Ga vervolgens rechtsaf de Vlegel in en houdt deze links aan. U loopt zo weer met de bocht mee naar links richting de Veenschapswijk.
  4. Bij de Veenschapswijk steekt u eerst over, maar neemt meteen het voetpad linksaf zodat u parallel aan de Veenschapswijk komt te lopen.
  5. Dit voetpad leidt u met de bocht mee naar rechts en vervolgens rechtsaf het bos in.
  6. Neem de tweede mogelijkheid rechtsaf, zodat u op de Garve uitkomt.
  7. Op de T-splitsing slaat u linksaf nadat u bent overgestoken. U komt zo op het voetpad te lopen.
  8. Op dit voetpad slaat u rechtsaf een pad naar rechts richting de Klamp.
  9. Daar aangekomen staat u linksaf en op de volgende splitsing rechts. De Korrel.
  10. Houdt links aan om de Voorreep in te lopen. U kunt hier weer gebruik maken van het voetpad.
  11. Ter hoogte van de speeltuin gaat u rechtsaf. U loopt zo vanzelf de Welhaak weer in.
  12. Neemnietde bocht naar rechts, maar vervolg uw weg rechtdoor het fietspaadje in richting de Havenstraat.
  13. Hier aangekomen gaat u rechts het fietspad op.
  14. Ter hoogte van de kruising staat een verkeersregelaar op u te wachten om u te helpen met oversteken. Loop vervolgens de Kerklaan in.
  15. Neem de eerste weg rechts, de Eendrachtstraat en ga vervolgens weer de eerste rechts om de Omhaal in te lopen.
  16. Ter hoogte van het schoolplein van basisschool de Brummelbos vindt u een rustpunt waar u wat te drinken en een versnapering wordt aangeboden door de school.
  17. Vervolg uw weg verder de Omhaal in en steek de Duikerstraat over. U gaat nu de Zandstraat in.
  18. Loop met de bocht mee naar links en sla vervolgens rechtsaf de Bente in.
  19. Volg deze met de bocht mee naar links en sla na ’t Schienvat rechtsaf de Gentiaan in richting de vaart.
  20. Ga daar weer rechtsaf en loop richting de verkeerlichten. Hier wordt u geholpen bij het oversteken.
  21. Ga hierna naar rechts, de Kalffstraat in.
  22. Loop de Kalffstraat uit richting het sportpark.
  23. Welkom terug!

   

                                 VERGEET NIET UW WELVERDIENDE MEDAILLE OP TE HALEN!