De inschrijving voor de editie van 2019 is vooralsnog gesloten. Deze zal medio maart/begin april openen. Via FaceBook zal deze datum bekend gemaakt worden.

Reglement Wandelvierdaagse Erica 2018

 1. De werkgroep Wandelen op Erica is onderdeel van gymnastiekvereniging TIOS en is aangesloten bij de KWBN.
 2. De werkgroep Wandelen op Erica is nimmer verantwoordelijk voor ongevallen en/of vermissing of schade van eigendommen.
 3. De werkgroep Wandelen op Erica is bereikbaar op 06-21427883 en via [email protected]
 4. Iedereen loopt vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid en risico mee. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 5. Alle wandelaars kunnen tussen 18:00 uur en 19:00 uur starten.
  Op alle avonden geldt een sluitingstijd van 21:30 uur.
 6. Kinderen t/m groep 6 mogen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen.
 7. Voor vertrek moet de deelnemerskaart gestempeld worden, dat kan pas vanaf 18:00 uur. Te vroeg starten is onverantwoord, verkeersregelaars en EHBO‘ers staan nog niet op hun post, en mogelijk is de route nog niet volledig bepijld.
 8. Begeleiders (ouders, verzorgers) hebben een voorbeeldfunctie en men dient zich daar ook naar te gedragen.
 9. Verkeersregelaars worden ingezet voor uw veiligheid, hun aanwijzingen moeten ten allen tijde worden opgevolgd.
 10. Alle deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden, tenzij een verkeersregelaar, of iemand van de werkgroep Wandelen op Erica anders aangeeft.
 11. We blijven op de aangegeven route en wijken daar niet van af.
 12. We blijven van andermans eigendommen af.
 13. We laten geen afval slingeren. Bij het begin- en eindpunt staan afvalbakken.
 14. Voor verzwikkingen/ongelukken of andere zaken waar EHBO bij nodig is,
  kan je terecht bij de EHBO via de organisatie: 06-21427883.
 15. Bij een officieel afgegeven weeralarm (KNMI) kan de wandelavond afgelast worden. Bij uitzonderlijk slecht weer of andere noodsituaties kan de organisatie een beslissing nemen over

  A: het afgelasten van de wandelavond of B: route wijzigen of verkorten.

  In alle gevallen blijft de wandelaar, of in het geval het kinderen betreft de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor het meelopen.

 16. Bij het verstoren van de wandeltochten kan de organisatie lopers van verdere deelname uitsluiten door de deelnemerskaart/stempelkaart in te nemen. Dit kan in die gevallen waar:
  – de eigendommen van omwonenden worden misbruikt;
  – de natuur opzettelijk wordt beschadigd;
  – de eigendommen van de organisatie (zoals bordjes voor bewegwijzering) worden verhangen, beschadigd of verwijderd.
  – medelopers worden lastig gevallen;
 17. Na inschrijving en betaling kan geen restitutie meer verleend worden
 18. In alle overige gevallen beslist de organisatie.